OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu zabradlishop.cz 

Prodávající:

MBT METAL, s.r.o.

Hamernická 230

739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 60777311

DIČ: CZ60777311

Kupující: spotřebitel, firma, instituce.

Pro závazné odeslání objednávky je nutné vyplnění údajů potřebných k realizaci objednávky. Kupující se zavazuje vyplnit pravdivě údaje nutné pro úspěšné doručení objednávky. Kupující má možnost procházet elektronickým katalogem a přidávat jednotlivé produkty do košíku. Prodávající si vyhrazuje právo změny popisu a ceny produktů v katalogu bez předchozího upozornění.

Objednávky:

Možnost objednání zboží fomou internetového obchodu - přidejte zboží do košíku a zvolte možnost odeslat objednávku. Objednání zboží je možné také telefonicky 558 675 321 či faxem 558 677 955. Je možné také objednat osobně v kanceláři firmy. V případě , že si nejste jisti s rozměry a výběrem zábradlí  je možné také zaslat poptávku formou kontaktního formuláře na stánkách mbtmetal.cz. Elektronická objednávka v internetovém obchodě zabradlishop.cz musí obsahovat veškeré nutné údaje a náležitosti. Objednané zboží bude dodáné za cenu platnou v okamžiku objednání.

Expediční poplatek firmy činí:

400,-Kč - pro zábradlové pole, 120,-Kč pro malé balíkové zásilky do 15 kg. Příplatek za dobírku 60,-Kč.

Doprava je zajišťována prostřednictvím České pošty a firmou TNT expres. Doručení k zákazníkovi do 24 hodin od předání zásilky dopravci.

Možnosti platby:

Na objednané zboží požadujeme zálohu ve výši 50% před uskutečněním dodávky - je požadováno vždy při dodání zábradlových polí a výrobků atypických rozměrů a výrobků, které nejsou skladem.

Platba předem ve výši 100% hodnoty objednávky - základní cena přepravy bez přirážky.

Bankovní účet  u GE MONEY BANK - 162161018/0600.

Platba dobírkou při předání zásilky - příplatek 60,-Kč k základní ceně přepravy.

Dodání zboží:

Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání v intenetovém obchodě. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu mbtmetal@mbtmetal.cz. sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat naskenován meilem nebo faxem prodávajícímu. Kupující má právo viditelně poškozenou zásilku nepřebrat. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno.Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s převzetím zásilky a stvrzuje, že dorazila bez viditelného poškození. Na později ohlášené vady způsobené dopravcem nemůžeme brát zřetel.

Vrácení zboží:

Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 do 14-ti dnů od převzetí zboží vrátit prodejci - odstoupit od smlouvy za následujících podmínek:

- doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má být provedena úhrada za vrácené zboží. Nezasílat zboží na dobírku - nebude převzato!! Také důrazně doporučujeme zboží pojistit pro případ ztráty při přepravě. Zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní spolu s kopií dokladu o koupi.

Možnost vrátit zboží - odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží:

- upraveného či atypicky vyrobeného na přání zákazníka, či na zboží objednaného  speciálně a  výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem.

 Prodávající neručí za:

- nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, příp. jiných technických problémů.

- za zpoždění nebo poškození dodávky zboží zaviněného doručovací službou (více v sekci dodání zboží)

Ochrana osobních údajů:

Zákazník dává souhlas firmě MBT METAL, s.r.o. podle zákona č. 101/2000 s uchováním jeho osobních údajů získaných při objednávce nebo registraci na internetovém obchodě firmy MBT METAL, s.r.o. za účelem zpracování jeho objednávek, archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a za účelem zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží na internetovém obchodě. Naše fimra respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám. Provozovatel prohlašuje, že veškeré soobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Pokud zákazník nebude nadále chtít, aby tyto údaje firma MBT METAL, s.r.o. uchovávala, je povinen toto písemně oznámit firmě MBT METAL, s.r.o. na adresu: Hamernická 230, 739 11  Frýdlant n. Ostr.

Závěrečná ustanovení:

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání obuednávky, ujakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v kontrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupujícíc neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. par. 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. par. 409 a násl.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ZWJhZTg3M